Doordat ik zowel alfa als bèta ben, ben ik analytisch èn communicatief sterk. Daardoor heb ik als geen ander ontwikkelingen en verbanden leren zien en duiden en pas dat toe binnen een organisatie. Zo zie ik de doelstelling om te komen tot een communicatieve organisatie als een noodzaak. Een meer ingrijpende transitie dan menigeen vooraf inschat. Enerzijds omdat dit wezenlijk andere competenties en manier van werken vraagt van de communicatieprofessionals, anderzijds omdat dit een verandering betreft voor de hele organisatie, én voor het bestuur. Daarom werk ik op het snijvlak van communicatie en organisatie door van binnenuit te werken: de doelstellingen van de organisatie en de intrinsieke motivatie van mensen zijn voor mij het uitgangspunt voor de verandering, intern beginnen is extern te winnen. Daarbij typeert men mij als een open en hartelijke vakvrouw, die mensen voor zich weet te winnen.

Missie
Ik help mensen en organisaties in hun communicatie, zodat zij hun doelen effectiever kunnen bereiken.

Visie
De waarde van de communicatie voor de organisatie optimaliseren.

Werkwijze
Mijn doel is om mensen communicatiebewust en –vaardig te maken. Mijn verschillende achtergronden zijn voor mijn opdrachtgevers van duidelijke meerwaarde: niet alleen strategisch communicatieadviseur, maar ook ervaren en opgeleid manager en (team)coach, én wiskundige/meteoroloog/presentator.
Om de afdeling communicatie, de organisatie én het bestuur te begeleiden naar een communicatieve organisatie, maak ik dankbaar gebruik van deze diversiteit in mijn achtergrond. Zo kom ik tot zowel  structuur, resultaten en kennis, als tot een goed samenwerkend communicatieteam dat de organisatie vanuit verbinding communicatiever maakt. In gezamenlijkheid, getuige mijn motto ‘alleen ga je sneller, samen kom je verder’.
Daarnaast ben ik door deze verschillende achtergronden inzetbaar voor verschillende rollen: strategisch/senior communicatieadviseur, woordvoerder, bestuursadviseur, (team)manager of organisatieadviseur communicatie.

Gebruik maken van mijn brede kennis en ervaring? Neem dan even contact op.

Kernwaarden

  • Respect
    Respect voor de ander is niet alleen een belangrijke waarde voor mijzelf, het werkt ook door in mijn professionele werk. Pas als je met respect naar verschillende persoonlijkheden kunt kijken, ontstaat er verbinding. Noodzakelijk voor effectieve communicatie.
  • Waardering
    Door waardering te laten zien, ontstaat er positieve energie, verbinding. Voor mij een belangrijke tegenhanger van de over het algemeen snellere neiging negatief te oordelen. Waardering draagt bij aan effectieve communicatie.
  • Vertrouwen
    Zonder vertrouwen geen verbinding. Vertrouwen kunnen geven, is los durven laten, het geeft groei. Voor mij een belangrijke basis voor het contact.