Als interim manager Communicatie ben ik voor u zowel beschikbaar voor verandermanagement, om uw (team) communicatie te professionaliseren, of voor tijdelijke vervanging van uw (team)manager.

Verandermanagement
Als gedreven en resultaatgerichte persoonlijkheid, ben ik van nature een verbindend leider, die ook kaders stelt. Ik krijg energie van verandering, team(s) in beweging brengen in de gewenste richting. Teams geef ik richting door focus te geven, ik zorg ervoor dat we daar komen, vanuit verbinding en met een gedragen resultaat. Op een passende wijze, daarvoor zet ik mijn creativiteit in. Daarbij krijg ik energie van zowel de weg, als van het resultaat. Mijn ervaringen en opleidingen op het gebied van (verander)management, communicatie én coaching, zet ik hier telkens weer voor in.

Gespecialiseerd ben ik in het begeleiden van de verandering naar een communicatieve organisatie en communicatief bestuur. Gezien de huidige samenleving en online communicatie m.i. een noodzaak. Tevens vergroot daarmee de communicatiekracht van de organisatie. Een meer ingrijpende transitie dan menigeen vooraf inschat. Enerzijds omdat dit wezenlijk andere competenties en manier van werken vraagt van de communicatieprofessionals, anderzijds omdat dit een verandering betreft voor de hele organisatie, én voor het bestuur.Daartoe (her)positioneer ik de afdeling communicatie op een passende wijze en pas zo nodig de samenstelling in het team aan. Waarbij ik management, bestuur én de communicatieprofessionals nadrukkelijk betrek.

Ik werk op het snijvlak van communicatie en organisatie door van binnenuit te werken: de doelstellingen van de organisatie en de intrinsieke motivatie van mensen zijn voor mij het uitgangspunt voor de verandering, intern beginnen is extern te winnen. Daarbij typeert men mij als een open en hartelijke vakvrouw, die mensen voor zich weet te winnen. Vandaar mijn motto: “Alleen ga je sneller, samen komen we verder!”
Neem dan gerust contact op.

Professionaliseren afdeling communicatie
Of het nu gaat om betere samenwerking binnen het communicatieteam, verduidelijking van taken en rollen, of het geven van structuur, in verschillende organisaties heb ik de communicatie op verschillende wijzen geprofessionaliseerd, passend bij de huidige communicatiekennis. Daarbij zet ik zowel mijn bèta, als mijn alfa kant in. Door mijn exacte achtergrond ben ik sterk analytisch en denk ik anticiperend en op hoofdlijnen, door mijn opleiding tot coach weet ik te verbinden.

Verschillende gemeenten, waterschappen als ook een grote onderwijsorganisatie hebben hier dankbaar gebruik van gemaakt, en gingen u voor. Kan of moet de communicatie van uw organisatie ook beter? Maak dan ook gebruik van mijn kennis en expertise op dit gebied en neem gerust contact op.

Tijdelijke vervanging
Ook voor tijdelijke vervanging van uw vaste (team)manager, ben ik inzetbaar. Mijn ervaring is dat een teammanager Communicatie met een communicatieachtergrond een duidelijke meerwaarde heeft voor de organisatie en het team zelf. Indien nodig of wenselijk werk ik als teamcoach ook aan teamontwikkeling, of het (verder) professionaliseren van het team.
Tijdelijk inzet nodig van een teammanager Communicatie met aandacht voor teamontwikkeling? Neem dan gerust contact op.