Raalte: naar eigentijdse communicatie

Door IN Blogs

Al een aantal jaren heerste er grote ontevredenheid over het team Communicatie binnen de gemeente: zowel bij de raad, als het college, het management en de medewerkers. Verschillende pogingen hier iets aan te doen hadden niet tot het gewenste resultaat geleid. ‘Verbetering communicatie gemeente Raalte’ luidde mijn opdracht. Een prachtige opdracht, waarin ik in gezamenlijkheid

Lees meer…